• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Przedszkole ONLINE – Grupa V – 23

 Temat zajęć:  Kto Ty jesteś?.

 Witajcie Kochane Przedszkolaki !  Dziś zaczynamy dziś  od wysłuchania hymnu narodowego jakim jest:

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

  1. Mazurek Dąbrowskiego sł. Henryk Dąbrowski, muz. Józef Wybicki

2. Propozycja  rozmowy z dzieckiem  po wysłuchaniu hymnu:

Jak należy się zachowywać podczas słuchania lub śpiewania hymnu narodo­wego?

Omówienie postawy zasadniczej podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego, prezentacja postawy, ćwiczenie postawy zasadniczej.

Kiedy jest grany hymn narodowy?  – rozmowa na podstawie doświadczeń dzie­ci. Rodzic. opowiada o uroczystościach państwowych, zawodach sportowych, igrzy­skach olimpijskich i innych okolicznościach, podczas których można usłyszeć hymn państwowy. Zwraca uwagę, iż każde państwo ma inny hymn narodowy. Zabawy z literką F,f – tropimy głoskę „f”

3. Zabawy z literką F,f – tropimy głoskę „f” –  dziecko szuka w domu przedmiotów, których nazwy zaczynają się taką samą głoską: np. filiżanka, fiołek, fotel, futryna

4. Prezentacja flagi Polski :

Propozycja rozmowy: Rodzic wyjaśnia znaczenie flagi, miejsc i okoliczności jej prezentacji. Czytanie globalne napisu: Flaga Polski.

5. ,,Czy jest tu głoska f?”- zabawa dydaktyczna, rodzic wypowiada wyrazy zawierające głoskę f na początku, w środku lub na końcu wyrazu, gdy dziecko usłyszy głoskę f, wykonuje wcześniej umówiony ruch np. podnosi się i siada na miejsce, bądź klaszcze w rękę itp.

Przykładowe wyrazy:

  • głoska w na początku wyrazu: flaga, figura, foka, fotel, fiołek, fryzjer
  • głoska w w środku: telefon, mikrofon, rafa
  • na końcu wyrazu: fotograf, elf, smerf, szeryf

6. Do utrudnienia wypowiadamy także wyrazy, które nie mają głoski f.

Karta pracy nr 1, 2 (6 latki)

Karta pracy nr 3, 4 (5 latki)

 (Źródło: Przewodnik metodyczny Sześciolatek Tropiciele WSiP)

Marcjanna  przesłała ulepione zwuerzątka z plasteliny wg. pokazanego wzoru  oraz według własnego pomysłu Brawo , brawo Marcjanna jesteś bardzo zdolna.

Skip to content