• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Przedszkole ONLINE – Grupa VI – 30

1. Symbole Unii Europejskiej – rozmowa z dziećmi

  • Flaga Unii Europejskiej” – Dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na niebieskim/granatowym tle symbolizuje harmonię między narodami Unii Europejskiej. Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość. Liczba 12 jest także odpowiednikiem liczby miesięcy w roku czy godzin na tarczy zegara. Krąg w który ułożone są gwiazdy symbolizuje jedność

Wysłuchanie hymnu Unii –tak jak Polska ma swój hymn narodowy, tak też kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wspólny hymn. W każdym kraju ma on jednak swój tekst, napisany w języku tego kraju. Posłuchamy dzisiaj hymnu Unii Europejskiej po polsku. Zastanówcie się, dlaczego ten utwór nazywa się Oda do radości

  • Syriusz – maskotka unijna. Nazwa pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy na niebie

Oto Syriusz – unijna maskotka.
Bardzo rad, każdy kto go spotka.
Do zabawy wesołej wszystkich zaprasza.
Mówi że Unia jest dla nas i nasza.

2. „Czy Unia Europejska to…?” – zabawa językowo-ruchowa. Dziecko stoi na brzegu dywanu. Rodzic mówi określone zdania, a dziecko ocenia, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeśli prawdziwe – skacze obunóż do przodu, jeśli fałszywe –do tyłu.

Proponowa­ne zdania:
Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich.

 Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej.
Unia Europejska ma własną flagę.
Flaga unijna jest czerwona, znajduje się na niej 15 gwiazdek.
Niektóre kraje Unii Europejskiej posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro. Waluta obowiązująca w Polsce to euro
Flaga unijna jest niebieska, znajduje się na niej 15 gwiazdek.
Waluta obowiązująca w Polsce to polski złoty, czasem mówimy, że płacimy „w złotówkach”,
Hymn Unii Europejskiej jest taki sam jak hymn Polski i jest to „Mazurek Dąbrowskiego
”.

3. Uzupełnianie krat pracy KP4.15a i b

4. Zabawy matematyczne – utrwalenie znaków >,< (zał.k.p. z „ Matematyczny labirynt” J. Białobrzeska)

Porównajcie liczbę obiektów i wpiszcie odpowiednie znaki: <,>,=

Skip to content