• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Przedszkole ONLINE – Grupa I – 47

Dzień dobry Kochani ! 🙂

  1. Na początek rozgrzewka, zapraszamy do zabawy „Raz, dwa, trzy”

    2. Kubuś Puchatek to fajny miś, do zabawy logopedycznej zaprasza dziś!

3. Zabawa dydaktyczna „Misie, lalki i inne zabawki”.

Do poniższej zabawy prosimy o przygotowanie zabawek (np. 1 skakanka, 2 misie, 3 lalki, 3 piłki, 4 samochody) oraz kartoników z krążkami (od 1 do 4).

Oglądanie przygotowanych zabawek.

Dziecko nazywa zabawki. Dzieli razem z rodzicem ich nazwy na sylaby (rytmiczny podział), łącząc tę czynność z klaskaniem, np.: lal-ki, mi-sie, sa-mo-cho-dy, pił-ki, ska-kan-ka.

– Liczenie przygotowanych zabawek.

Dziecko liczy zabawki, np.: jedna skakanka, dwa misie, trzy lalki, trzy piłki, cztery samochody.

– Segregowanie zabawek według ich rodzajów.

Dziecko umieszcza zabawki w obręczach/ na gazetach według rodzajów. Liczy je i umieszcza przy obręczach kartoniki z odpowiednią liczbą krążków.

– Porównywanie liczebności zabawek.

Dziecko wskazuje obręcz z największą liczbą zabawek (samochody), a potem – z najmniejszą liczbą zabawek (skakanka). Porównuje liczbę misiów i skakanek; misiów i lalek; lalek i piłek; piłek i samochodów, określając, których zabawek jest mniej/więcej, o ile więcej/o ile mniej lub czy jest ich tyle samo.

Na koniec zachęcamy do wykonania poniższych kart pracy:

Pozdrawiamy serdecznie!

Do jutra! 🙂

Skip to content