• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Przedszkole ONLINE – Grupa IV – 56

Temat dnia : Burza

 Kochani zaczynamy od zabawy ruchowej  „Chmura i burza” – dziecko na sygnał „chmura” powoli spaceruje po pokoju/ogrodzie  jak chmura po niebie.  Na sygnał „burza”  dziecko staje w miejscu i tupie nogą o podłogę  i klaszcze w dłonie naśladując grzmoty i pioruny.

Odczytanie wiersza „Burza” Jana Paciorka. Rozmowa na podstawie tekstu.

Szła przez pola Pani Burza,

– Co tak panią dzisiaj wkurza?

– Skąd u Pani tyle złości?

– Musi Pani mieć przykrości?

Burza błyska, grzmi i wieje,

Straszy wszystkich: – Świat zaleję,

Powywracam wszystkie drzewa,

Kto się boi – niechaj zwiewa,

Niebo całe pociemniało,

Z wichrem wszystko oszalało,

Drzewa nisko się kłaniają,

Panią Burzę przepraszają,

– Niechże Pani już przestanie,

Robić wszystkim wielkie lanie!

Burza mruczy, marszczy czoło.

Oj, nie będzie dziś wesoło,

Niech się kryje, kto gdzie może,

Bo tu będzie zaraz morze,

Leje, wyje, gromy ciska,

Siódme poty z chmur wyciska.

Aż się wreszcie tak zmęczyła,

Że się stała całkiem miła.

Cicho mruczy zawstydzona,

To jest burza? – to nie ona.

Cicho wiszą chmury z nieba,

Będzie słońce – nam zaśpiewa,

Rozweseli Panią Burzę,

Burza ze słońcem w jednym chórze?

Z tego śpiewu tęcza wisi,

Ależ Pani nam kaprysi!

Ale koniec – szkoda czasu,

Słońce świeci – chodź do lasu.

Rodzic zadaje dzieciom pytania: O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu? Co zrobiła Pani Burza? Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły? Co się stało, gdy się zmęczyła? Kto przepędził burzę? Czy wiecie, jak powstaje burza?

Jak zachować się w czasie burzy?”  – dyskusja na temat bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań podczas burzy. Czytamy zdania, dziecko decyduje, czy dane zachowanie jest bezpieczne, czy groźne dla człowieka podczas burzy, uzasadnia swoją decyzję.

– kąpiel w basenie

– stawanie pod drzewem

– pozostanie w domu

– granie w piłkę na boisku

– kucnięcie jak najbliżej ziemi, kiedy burza złapie nas  na łące/polu

-rozmawianie przez telefon komórkowy na zewnątrz

Zjawiska pogodowe: jaką możemy zaobserwować pogodę? Spójrz na symbole graficzne, jaką pogodę obrazują?

Wykonanie tygodniowego dziennika pogodowego. Dziecko codziennie prowadzi obserwację pogody. Każdego dnia rysuje w rubryce symbol pogodowy odpowiadający warunkom danego dnia. Można też wydrukować powyższe symbole i wklejać je do rubryk.

Wysłuchanie odgłosów  natury „Burza i deszcz”

Praca plastyczna „Burza” – przygotowujemy białą kartkę z bloku, najlepiej wielkości A3 oraz  żółtą, czarną, niebieską i granatową farbę.  Puszczamy powyższe nagranie, dziecko słuchając odgłosów ilustruje burzę farbami według własnego pomysłu.

Na zakończenie zapraszamy do wykonania karty pracy KP 4 s.33 b

Skip to content