• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Informacja o zwolnieniu z opłaty za przedszkole

SZANOWNI RODZICE!

W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 25 lutego 2021 r. Nr XXIX/336/2021 r.
od 16.03.2021 r. osoby posiadające Ostrowską Kartę Rodziny 3+
będą mogły skorzystać ze zwolnienia z 80 % opłaty za przedszkole.

Zwolnione z opłaty będą również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

 

Aby skorzystać z w/w ulg należy pobrać, wypełnić i oddać w biurze dyrektora stosowne wnioski, załączone poniżej.

wniosek zwolnienie z opłat karta 3+

wniosek zwolnienie z opłat orzeczenie o potrzebie kształcenia, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Skip to content