• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

600 –  830

Zabawy wg pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym, zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy wg inwencji w kącikach tematycznych dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne.

830  – 900

Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

900  – 930

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

930  – 1100

Zabawa swobodna dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

1100  – 1130

Czynności opiekuńcze, organizacyjne, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

1130  – 1200

Obiad. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

1200  – 1330

Odpoczynek poobiedni – muzykoterapia, bajkoterapia, czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela (czytanie bajek, opowieści ruchowe, czynności opiekuńcze).

1330  – 1400

Podwieczorek. Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

1400  – 1700

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia.

600 – 830

Zabawy wg pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym, zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy wg inwencji w kącikach tematycznych dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne.

830 – 900

Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

900 – 1000

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

1000 – 1100

Zabawa swobodna dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

1100 – 1130

Czynności opiekuńcze, organizacyjne, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

1130 – 1200

Obiad. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

1200– 1330

Relaksacja, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ćwiczenia utrwalające wiadomości, zabawy integracyjne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, gry planszowe, praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

1330– 1400

Podwieczorek. Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

1400– 1700

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia.

Skip to content