• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Grupa II – Pszczółki

Grupa Pszczółek czyli grupa „średniaków” liczy 25 dzieci, w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców. Z dziećmi pracują panie mgr Joanna Giernalczyk i mgr Magdalena Trybuła. Naszą grupową Panią pomoc jest Pani Elżbieta Kmiecik.
Dzieci z naszej grupy to dzieci, które już znają przedszkole i swoje Panie. W tym roku poznają nową sale i nowe zabawki. Dzieci są zaciekawione nowymi klockami i pokaźnym kącikiem samochodów. Jak zeszłego roku dzieci wraz z Paniami ustaliły „kodeks przedszkolaka” i obowiązujące w nim zasady, które starają się wspólnie respektować.
Na sali przedszkolnej dużo czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy takie formy aktywności dzieci jak: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną.
Dużą radość dzieciom sprawiają zabawy ruchowe oraz zabawy kołowe ze śpiewem. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach muzyczno – ruchowych, w czasie których mogą rozwijać swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz ekspresję ruchową. Powodzeniem cieszą się także zajęcia plastyczne, podczas których dzieci rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię twórczą, wykazując się swoimi pomysłami i kreatywnością.
Dzieci z grupy Pszczółek bardzo lubią zajęcia z języka angielskiego podczas których uczą się prostych słówek i sformułowań w języku obcym.
W nowym roku szkolnym Pszczółkowe „średniaki” poznają kto to jest dyżurny i jakie zadania są mu powierzone. Pierwsze tygodnie wskazują na to że dzieci świetnie radzą sobie z dodatkowymi zadaniami.
Każdy dzień dla naszych przedszkolaków stanowi podstawę do wzbogacania wiadomości, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.
Skip to content