• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Ważne!!! Zmiana w odpłatności za przedszkole

UWAGA RODZICE!

W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021r. będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach od 800 – do 1300

 a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania
i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.

Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.

Deklaracje udostępniamy poniżej, prosimy je pobrać i oddać do dnia 22.01.2021 r.

Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie, które będą obowiązywały
od dnia 1 lutego 2021 r.

Uwaga:  Zgodnie z Uchwałą RM , rodzice dzieci 6 letnich nie ponoszą w/w opłaty.

Deklaracja 2020-2021

Odpłatność za przedszkole – Statut

Skip to content