• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Z wielką radością pragniemy poinformować, że w związku ze zrealizowaniem przez naszą grupę w roku szkolnym 2020/2021, wszystkich modułów ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki.

Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa, a także – zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, budzenie zaciekawienia książką, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, propagowanie praw dziecka oraz kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

Podczas tegorocznej edycji zrealizowaliśmy następujące moduły:

  1. Książka dzieciństwa- misiowy ranking książkowych hitów.
  2. Mały Miś w świecie emocji – budowanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
  3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem – kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
  4. Zmisiowany eko – kalendarz – rozwijanie zainteresowań przyrodniczo- technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.
  5. Misiowe laboratorium „Czterech żywiołów” – stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczenia, obserwowania i eksperymentowania.
  6. Mały Miś i Supertajny Projekt!

 

Skip to content