• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Lekcja wolontariatu

 

W poniedziałek, 24 października grupę Pszczółek odwiedzili tata Oksanki oraz Pan Radek, którzy od lat niosą pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Prowadzona przez nich Fundacja Teen Chalange założyła w Ostrowie Jadłodzielnię, z której
spora część mieszkańców starszych, samotnych i biednych otrzymuje codzienne wyżywienie. Pan Konrad poprowadził pogadankę przybliżającą dzieciom idee wolontariatu, bezinteresowną pracę i pomoc potrzebującym, zachęcając przy tym do otwartości i
wrażliwości na potrzeby innych. Dzieci miały okazję poznać  rolę wolontariusza, dowiedziały się w jaki sposób zarówno dorośli, jak i dzieci mogą nieść pomoc ludziom potrzebującym.  Była to wspaniała lekcja dobroci i bezinteresownego zaangażowania w sprawy ludzi samotnych, ubogich, starszych i schorowanych, za którą jeszcze raz dziękujemy Panu Konradowi i Panu Radkowi.

Skip to content