• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Zakończenie projektu ” Z kulturą mi do twarzy”

  • W czerwcu dzieci z grupy Kłapouszków zakończyły przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Dzięki przedsięwzięciu wspólnie odkrywały świat wartości, kultury i sztuki. Poprzez realizację wybranych zadań tematycznych przedszkolaki poszerzały wiedzę o otaczającym świecie, doskonaliły różnego rodzaju umiejętności. Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci, prowadzących do wdrażania wartości i norm społecznych w codziennym życiu. Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, rozwijania wrażenia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Ponadto wpłynęły pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej ojczyzny”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Wszystkie dzieci za aktywny udział w projekcie otrzymały certyfikat .
Skip to content