• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Adwentowo zaczytani

W grupie III, IV i VIII realizowany był krótki cykl czytelniczy pod tytułem „Adwentowo zaczytani”.
Cykl realizowany był od dnia 1 do 22 grudnia.
Celami grudniowego cyklu czytelniczego było:
– propagowanie idei głośnego czytania,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
– poznawanie literatury dziecięcej,
– wszechstronny rozwój dziecka (emocjonalny, umysłowy, moralny),
– rozbudzanie wyobraźni,
– dostarczanie pozytywnych emocji,
– ćwiczenie koncentracji i skupienia,
– wzbogacanie języka i słownictwa,
– rozwijanie uczuć i zdolności do empatii,
– umożliwienie kontaktu z książką i słowem czytanym,
– przynoszenie dobrych wzorców zachowań.
Cykl miał na celu stworzenie „kącika czytelnika” gdzie pojawiły się pozycje książkowe do przeczytania z dziećmi przez cały czas trwania adwentu.
Pozycje książkowe były zaprezentowane w formie kalendarza adwentowego z liczbami od 1 do 24.
Dzieci z grup III, IV I VIII codziennie spotykały się aby wspólnie przeczytać jedną świąteczną opowieść.
Podczas realizowanego cyklu współpracowaliśmy z rodzicami naszych przedszkolaków, z nauczycielami pracujacymi w naszym przedszkolu, z Gminną Biblioteką w Gorzycach Wielkich z filią w Lamkach oraz z Książnicą Pedagogiczną.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasz cykl czytelniczy promując czytelnictwo wśród najmłodszych.
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.
Na zakończenie cyklu dnia 22 grudnia dzieci miały wspólny słodki poczęstunek.
Skip to content